Sawah dan Pantai

Satu lagi yang khas daerah sini sawah dan pantai saling berdampingan